Stillingsopslag

Kontor og administration

Nu er der en enestående mulighed for at blive en del af holdet på Broby Fri- og Sportsefterskole. Hvis du trives på en arbejdsplads i udvikling og med både ansvar og indflydelse på eget arbejdsliv, så er det nu, du skal læse med.

Du bliver en central del af skolen og vil sammen med vores forretningsfører og skolens ledelse være en aktiv medspiller i udviklingen af vores administration. Dine arbejdsopgaver kunne bestå af følgende:

 • Elev økonomi
 • Bogføring
 • Afstemninger
 • Indberetninger
 • Refusion
 • evt. Viggo, hjemmeside eller andet

 Vores ambition er at udvikle et velfungerende team, hvor vi støtter hinanden i vores opgaver og spiller hinanden gode til gavn for kvaliteten af skolens kerneopgave. I din hverdag vil du også indgå i et tæt samarbejde med skolens øvrige personale, og du vil ikke mindst være en vigtig medspiller i rollen som skolens ansigt udadtil ved f.eks. forældrehenvendelser mv. 

Vi forventer at du har flere af nedenstående kompetencer og har du erfaring fra de frie skoler, vil det være en fordel:

 

Faglige kvalifikationer:

 • Gode kommunikative færdigheder – både eksternt og internt
 • Stærk bogføring og regnskabsmæssig indsigt
 • Evne til at tilrettelægge, prioritere og strukturere arbejdsopgaver
 • Erfaring med og flair for at arbejde i administrative systemer

Personlige egenskaber:

 • Evne til både at arbejde selvstændigt og sammen med andre
 • Fleksibel og i stand til at håndtere skiftende arbejdsmængder og korte deadlines
 • I stand til at bevare overblikket og en god service i en til tider hektisk og uforudsigelig hverdag
 • Nysgerrig, initiativrig og lyst til at have ansvarsområder
 • Åben og imødekommende og villig til at bidrage til et godt arbejdsmiljø

Har du andre kompetencer, som du mener kan være vigtige bidrag i rollen som administrativ medarbejder eller på skolen generelt, hører vi gerne mere til det. 

Broby Fri- og Sportsefterskole er en kombineret skole fordelt med 150 dejlige elever i efterskolen og 170 glade og velfungerende børn i friskolen. Vi har en fuld integreret SFO med ca. 60 børn. Du kan læse mere om skolerne på vores hjemmesider.

Stillingen er en fast stilling og du ansættes på en årsnorm. Din arbejdstid vil følge skolernes ferie, og betyder, at du kan forvente et ugentlig timetal på ca. 25 timer. Lønnen forhandles i forhold til kvalifikationer.  Yderligere oplysninger angående stillingen fås ved henvendelse til forretningsfører Lykke Johansen på 20 48 63 36. Ansøgningen og relevante bilag sendes elektronisk som en samlet PDF-fil senest fredag den 16.februar til job@brobysportsefterskole.dk mærket “Kontor”.