Prøvefag

Elever får en god afgangseksamen.

Dansk, matematik, engelsk, fysik, tysk og fransk. Alle elever bliver selvfølgelig undervist i de obligatoriske prøvefag, og vores lærere sætter alle kræfter ind for at sikre en god afgangseksamen for både bogligt stærke og svage elever. Vores erfaring er, at sportsfagene styrker elevernes koncentration og lyst til at læse.

Vores 9. klasser har – udover de nævnte obligatoriske fag – biologi, geografi, kristendom, samfundsfag og historie.

 Undervisning.

Vi tror på, at eleverne klarer sig bedst, hvis de får lov til at dele klasselokale med jævnaldrende, der har samme styrker og udfordringer. Alle vores klasselokaler er udrustet med digitale tavler – og vi bruger selvfølgelig både onlinebøger og de gode gammeldags papirbøger.

Vi bruger de digitale værktøjer til at møde eleverne i den virkelighed, som de føler sig hjemme i. De tager godt imod undervisningen, og behøver vi at nævne, at de fleste er rigtig gode til at smække computeren i, når de skal høre efter.